16 апреля 2017

Гипсокартон, Гипсокартон цени, Гипсокартон видове и размери

Гипсокартон, Гипсокартон цени, Гипсокартон видове и размери

Гипсокартона е един от най-използваните строителни материали в съвременното строителство. Причината за това са отличните му качества, огромните възможности, които предлага, ниската цена, краткото време за поставяне, избягването на мокрите процеси и много други. Освен това системите с гипсокартон могат да се полагат без значение от сезона. Гипсокартонът представлява гипсова плоскост, облечена със специален картон. Гипсът е един от най-безвредните строителни материали за човешкото тяло. Гипсът е негорим и осигурява добра топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита.

Освен това гипсът регулира влажността на въздуха тъй като поема или отдава излишната влага от помещението. Картонът от своя страна осигурява повърхност, която след полагане на гипсокатона е готова за боядисване, лепене на тапети, лепене на плочки, полагане на мазилки и други. Гипсокартонените плоскости са няколко вида: — стандартен гипсокартон GKB — това е най-широко употребявания тип гипсокартон — използва се за стандартно изпълнение на стени и тавани в сухи помещения. Произвежда се стандартно с дебелини 6.5 мм. 9 мм. 12.5 мм. — влагоустойчив гипсокартон GKBI — влагоустойчивите гипсокартонените плоскости се произвеждат със специално гипсово ядро и картонена обшивка импрегнирани срещу поемането на вода. Използват се за изпълнение на стени и тавани в мокри помещения. — пожароустойчив гипсокартон GKF — ядрото на тези плоскости е армирано със специални стъклофазерни нишки за запазване на цялостта им под въздействието на пожар. Използват се за изграждане на стени и тавани с изисквания за повишена пожароустойчивост. — импрегниран-пожароустойчив гипсокартон GKFI — тези гипсокартонени плоскости съчетават характеристиките на влагоустойчивия и пожароустойчивия гипсокартон. Освен тези основни видове се произвеждат и по-специфични гипсокартонени плоскости като например акустичен гипсокартон, перфориран гипсокартон, гипсокартон с хигиенни функции и други.

Гипсокартонът намира изключително широко приложение в строителството. Системите с гипсокартон се използват за: – изграждане на преградни стени с различни дебелини и качества — окачени тавани от гипсокартон с възможност за изработване на различни декоративни елементи и поставяне на скрито осветление — предстенни обшивки с или без щендерна конструкция. По този начин се избягват мокрите процеси при измазване на стените и се осигурява възможност за полагане на кабели, тръби и дуги елементи зад обшивката, както и изработване на различни декоративни елементи. — предстенни обшивки в мокри помещения — изграждане на стени и тавани с покриване на специални изисквания за пожароустойчивост, звукоизолация, топлоизолация и други. Строителни Системи Нитера ООД предлага: — гипсокартон NORGIPS (НОРГИПС) — стандартен, влагоустойчив, пожароустойчив и импрегниран-пожароустойчив гипсокартон NORGIPS във всички размери и дебелини. — гипсокартон VOGL — специален перфориран гипсокартон с видове и размери перфорации.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *