28 июня 2017

Строителни материали

Строителни материали

Гипсокартон Кнауф — обикновен GKB 9,5 мм ( А10.

Повече информация.

Гипсокартонът Knauf е строителна плоскост, съставена от гипс, облечен със специален картон. Гипсът по своята същност е негорим материал, който осигурява добра пожарозащита, топлоизолация и звукоизолация, като същовременно е строителен материал, който е безвреден за хората и не замърсява околната среда. Още едно от полезните качества на гипса е свойство му да поема излишната влага от въздуха и така да регулира регулира влажността.

Гипсокартонът Кнауф е от най-използваните строителни материали, в днешно време. Повод за това са краткото време за поставяне, ниската цена, отлични качества, избягването на мокрите процеси и много други. Главно преимущество на гипсокартона е, че може да се полага без значение от сезона. С помощта на гипсокартона се създава гладка строителна повърхност, готова за полагане на мазилки, боядисване, лепене на тапети, лепене на плочки и други.

Плоскостите Кнауф GKB, притежават едни от най-добрите топлоизолационни, пожароустойчиви, звукоизолиращи свойства, от предлаганите продукти на пазара.

Плоскостите Knauf GKB са подходящи за.

— за сгради . където има голям човешки поток.

— жилищни сгради . които имат изискване към характеристиките на облицовките.

Гипсокартон — състои от гипсова плоскост, чиито кантове, по дължина, и повърхност са покрити със специален устойчив картон.

полукръгъл потънал надлъжен ръб на.

само на надлъжен ръб.

ръбът е облицован с картон.

по-голяма твърдост на полукръгъл ръб.

има възможност плоскостите да се закрепят по височина с винтове без да повреди плоскостта.

няма нужда от запълване на фугите.

перфектна гладкост на местата на съединяване.

Плоскост Кнауф GKB 9,5 мм — 2000x1200x9,5 мм — 2,76 лв./м2.

Други продукти от Гипсокартон Кнауф.

избрани продукти.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *